Rady a tipy

1. Načo myslieť pred odchodom na dovolenku?

- NEZABUDNITE SI SO SEBOU ZOBRAŤ PLATNÝ CESTOVNÝ DOKLAD, ZMLUVU  O  OBSTARANÍ ZÁJAZDU A DOKLAD O ÚHRADE ZA KÚPU DOVOLENKY

- ZABEZPEČTE SI VHODNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

- ODPORÚČAME VYHOTOVIŤ SI KÓPIU VÁŠHO CESTOVNÉHO DOKLADU A USCHOVAŤ JU NA INOM MIESTE AKO ORIGINÁL

- BATOŽINU ODPORÚČAME RIADNE UZATVORIŤ a OZNAČIŤ MENOVKOU 

 

2. Kedy dostanem pokyny ku zakúpenej dovolenke?

Cca 5 dní pred odchodom

Od našej CA obdržíte VOUCHER = UBYTOVACÍ POUKAZ, presné časy odletov/ odchodu autobusu a informácie o destinácii. Letenky Vám vytlačia priamo na letisku pri odbavovaní na check-in po predložení platného cestovné dokladu.

 

3. Kedy je potrebné dostaviť sa na letisko?

2 hodiny pred odletom

Nakoľko bezpečnostné kontroly a odbavenie každého jedného klienta trvajú nejaký čas (odovzdanie batožiny, vytlačenie palubného lístka, atď) je potrebné dostaviť sa na letisko s dostatočným časovým predstihom. Check-in na letisku sa uzatvára 40 min pred odletom. Cestujúci, ktorý sa nedostaví k vybaveniu pred jeho uzatvorením, stráca nárok na prepravu aj vrátenie peňazí

 

4. Čo si so sebou zabaliť na dovolenku?

Každá letecká spoločnosť akceptuje inú hmotnosť batožiny, ktorú máte v cene zájazdu (presné info nájdete v pokynoch ku Vášmu zájazdu). Vo väčšine prípadov máte nárok na 1 ks zapísanej batožiny (veľký kufor) + 1 ks príručnej batožiny (batožina, ktorú si so sebou beriete na palubu lietadla). V rámci príručnej batožiny sa nesmú prepravovať ostré predmety a tekutiny nad 100 ml. Pokiaľ sa chcete pobaliť viacerí do jedného kufra, v takomto prípade nesmie batožina presiahnuť hmotnosť 32 kg. Preprava kočiarov je možná a vo väčšine prípadov bezplatná.

Odporúčame pribaliť si:

- lieky - ak neužívate žiadne špeciálne, pribaľte si aspoň lieky proti bolesti či proti žalúdočným problémom

- opaľovací krém s dostatočným ochranným faktorom

 

5. Môže si infant (dieťa do 2 rokov) nárokovať na svoju batožinu a svoje vlastné sedenie v lietadle?

Nie

 

6. Na čo máte nárok, ak Vám bude meškať lietadlo?

Záleží od toho, z akých dôvodov lietadlo mešká (prevádzkové, technické, poveternostné, atď.) Ak je problém technický alebo prevádzkový, zodpovedná za meškanie je letecká spoločnosť, ktorá Vám je povinná po dvoch hodinách od meškania lietadla zabezpečiť nápoj, po štyroch hodinách teplú stravu a po ôsmych hodinách aj ubytovanie.

 

7. Čo po prílete do destinácie?

Na letisku Vás bude čakať delegát cestovnej kancelárie, ktorý Vám zabezpečí transfer do hotela. Po príchode do hotela na recepcii predložíte VOUCHER a platný cestovný doklad. Podľa medzinárodných ubytovacích pravidiel je Vás hotel povinný ubytovať po 14:00 hod.

 

8. Čo ak Vám zmenia hotel, ktorý ste si kupovali na Last Minute?

V prípade predaja zájazdov Last minute sa jedná o dopredaj posledných voľných miest. Z toho dôvodu sa niekedy stane, že hotel, ktorý ste si vybrali, už nie je voľný a môže Vám byť zmenený v súlade so VZP uvedenými v katalógu danej cestovnej kancelárie. Samozrejme nás mrzí, keď k takejto zmene dôjde. V žiadnom prípade Vám však neponúknu hotel horší, ako ste si pôvodne zakúpili, náhradné ubytovanie je vždy poskytnuté v rovnakej príp. vyššej kategórii. K prípadným zmenám dochádza skôr v prípadoch, keď sa k posledným voľným letenkám dožiadavajú izby „navyše“, t.j. nad rámec garančných izieb.

 

9. Ako máte vymeniť izbu, ktorá sa Vám nepáči?

Ak disponujete dobrými jazykovými znalosťami, môžete sa pokúsiť vybaviť si výmenu izby priamo na recepcii hotela. Ak nie, obráťte sa na delegáta CK a on sa bude snažiť vybaviť túto záležitosť vo Váš prospech. Ale nie vždy sa dá izba zmeniť, a to hlavne v sezóne, keď sú hotely úplne obsadené.

 

10. Ako je to s uplatnením zľavy na dieťa, ak chcete využiť zľavu na dieťa do 15 rokov, ale v čase dovolenky dosiahne túto vekovú hranicu?

Detskú zľavu môžete využiť len v prípade, že Vaše dieťa nedosiahne uvedenú vekovú hranicu pred návratom z dovolenky.

 

11. Ako postupovať, ak Vám letecká spoločnosť poškodí alebo stratí batožinu?

V prípade straty alebo poškodenia batožiny sa nevyhnutne obráťte na prepážku strát, kde ešte pred opustením odbavovacieho priestoru letiska v mieste Vášho príletu spíšete reklamačný protokol. Bez tohto protokolu letecká spoločnosť prípadnú reklamáciu neuzná a odmietne prípadný nárok na odškodnenie. Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, v ktorej máte uzatvorené komplexné cestovné poistenie. Ku reklamácii je potrebné doložiť kópiu protokolu a ďalšie dokumenty, ktoré od Vás bude poisťovňa požadovať.

 

12. Ako je to s menou v danej krajine?

Vo všeobecnosti platí, že vo väčšine ponúkaných destináciách je euro, rovnako ako dolár voľne vymeniteľnou menou. V najvyhľadávanejších destináciách Vám ceny fakultatívnych výletov či suvenírov prepočítajú podľa aktuálneho kurzu na eurá prípadne doláre, takže platiť môžete menou, ktorú máte momentálne k dispozícii. Dobrou radou pri zjednávaní je, ceny zjednávať vždy v mene, v akej chcete za tovar platiť.

 

13. Ako je to s poistením a jeho uplatnením na dovolenke?

V prípade, že ste nútený počas Vašej dovolenky absolvovať bežné lekárske ošetrenie, prípadne zakúpiť si lieky, bude od Vás lekár spravidla vyžadovať úhradu v hotovosti. Väčšie sumy za náročnejšie lekárske zákroky, prípadne prevoz zraneného však hradí poisťovňa prostredníctvom asistenčnej služby. Všetky doklady o úhrade si uschovajte, po príchode na Slovensko Vám budú preplatené poisťovňou.

 

14. Dajú sa zabezpečiť fakultatívne výlety aj mimo cestovnej kancelárie a jej delegáta?

V tomto prípade platí sloboda výberu. Ak ste jazykovo zdatný a viete si nájsť fakultatívny zájazd aj sám a za lepšiu cenu, je to Vaša voľba, nik Vám v tom nebráni. Na strane druhej, nikde nie je zaručené, že keď ste si výlet zakúpili individuálne, musíte ho aj absolvovať. Garancia absolvovania fakultatívnych zájazdov cestovných kancelárii je sto percentná, ich delegát osobne príde až k Vám, predstaví Vám ponuku zájazdov a Vy si z nej už len vyberiete.

 

15. Ako máte postupovať, ak stratíte cestovné doklady počas dovolenky?

V prvom rade sa musíte obrátiť na konzulát SR v danej destinácii a oboznámiť ich s danou skutočnosťou. Na konzuláte Vám potom za poplatok vystavia náhradný cestovný doklad. Cestovná kancelária sa Vám bude snažiť pomôcť vybaviť potrebné formality, avšak finančné náklady s tým spojené znášate Vy, preto dbajte o to, aby boli Vaše osobné doklady vždy starostlivo uzamknuté v hotelových trezoroch, alebo aspoň vo Vašej batožine.

 

16. Čo ak Vy alebo Váš spolucestujúci ochoriete pred odchodom na dovolenku?

V prvom rade je potrebné oznámiť túto skutočnosť CK na telefónne číslo, ktoré máte uvedené v pokynoch, aby vedeli informovať delegáta o Vašej neúčasti na danom zájazde. V prípade, že máte spolu so zájazdom zakúpené aj komplexné cestovné poistenie, navštívte niektorú z pobočiek poisťovne, kde je potrebné odovzdať potvrdenie od lekára, že sa daného zájazdu nemôžete zúčastniť, potvrdenie o storne zájazdu od CK, Zmluvu o obstaraní zájazdu a potvrdenie o úhrade zájazdu. Poisťovňa Vám následne preplatí časť alebo 100% stornopoplatku (v závislosti od typu poistnej zmluvy, akú ste uzatvorili).